dijous, 19 de desembre de 2013

L'Associació de Veïns avança en comunicació


L'Associació de Veïns Congrés-Indians enceta noves línies de comunicació. Ahir vaig rebre a casa el nou butlletí (que porta el número 25: no trenquen el fil de sèrie amb el format anterior) i constitueix allò que abans s'anomenava un full volant, un senzill full DIN A-4 ple per les dues planes. Però em va causar una bona impressió: tot i que la maquetació és modesta i sense pretensions, és ben cert que és clar, còmode, legible i que, en definitiva, compleix a la perfecció la seva funció. Pel que fa al contingut, va al gra sense romanços: informa de les activitats de l'associació i de les actuacions que estan duent a terme als seus representants, amb la qual cosa té al dia als socis i, per la mateixa raó, també de l'evolució del barri i de les seves aspiracions. Un format, doncs, menys extens però què, en allò que interessa, manté completament el nivell d'informació necessari.

La pega, en tot cas, és la periodicitat trimestral. S'entén perfectament que aquest butlletí costa un esforç, això és evident, però atès el seu contingut infinitament més sintètic que el de l'anterior etapa, molt més fàcil de composar i de maquetar, sembla que no hauria de ser massa complicat fer una tirada mensual, o, si més no, no periodificar-lo, prendre la freqüència trimestral com una cadència mínima, però llançar un exemplar tan bon punt que hi hagi matèria informativa per omplir-lo, sense esperar, en aquest cas, a que venci el trimestre.

També seria molt interessant que, encara que fós en una edició més barata (B/N, paper senzill) s'aprofités l'arxiu de maquetació per fer una tirada més extensa per ser distribuïda gratuïtament pels establiments comercials del barri, de tal manera que la informació pogués ser assequible a tots els veïns: estic plenament convençut de què una més freqüent presència de l'Associació en la vida quotidiana del barri i una major informació sobre la seva activitat es traduïria en un creixemen de l'afiliació i, molt probablement, en un rejoveniment de la massa social. Crec que econòmicament és ben assolible -i més ara, que l'Associació, havent cedit el seu local a l'Ajuntament, s'estalvia moltes despeses de manteniment- i no representa cap altre esforç addicional que la distribució pròpiament dita.

He dit que l'Associació enceta noves línies, la qual cosa vol dir que n'hi ha més d'una. Doncs bé, encetar, allò que es diu encetar, no, però sembla que ja va endavant la creació d'una pàgina web corporativa, sobre la què encara no se'n donen més detalls. Encara no sabem morfologia, format, continguts, etcètera, però el simple fet de que s'hagi decidit endegar-la ja és ben possitiu: l'Associació de Veïns és, encara a hores d'ara, la única entitat de cert calat del Congrés-Indians que encara no en té; inclús algunes entitats que -al meu parer- no tenen l'envergadura de l'AV i que, com és lògic, no esmentaré, tenen pàgina web i, en algun cas, des fa molt de temps. L'absència digital de l'AV és molt lamentable.

Tinc, a més, una alegria personal, amb aquest assumpte. Fa molt de temps -potser quatre anys- vaig presentar un projecte de comunicació a l'Associació, projecte que va ser rebutjat en aquell moment. No passa res, no és la primera vegada (ni la segona, ni la tercera, ni...) que presento un projecte aquí o allí i és rebutjat, no m'aniré ara a obrir les venes. Però, és clar, cada cop que em veia obligat a criticar la manca de comunicació de l'AV, m'hi trobava incòmode, pensava que alguns -o potser molts- pensarien que la meva crítica vindria més motivada per la frustració pel rebuig del meu projecte que no pas per una realitat (altrament palpable). Bé, s'ha acabat el problema: l'AV ha donat les primeres passes per tal de posar fi a aquesta incomunicació sistemàtica amb els seus socis i, tot i què resta pendent un projecte de cara al comú del barri (que, com he dit, no hauria de ser difícil), ja no hauré de parlar més de la manca de comunicació.

Feia molta falta donar el pas que s'ha donat; cal perseverar amb el pas ja anunciat de la pàgina web i veurem si és suficient per resoldre el problema de la comunicació externa. Sospito que, malauradament, no: el nostre barri és un barri envellit i dubto de què estigui al nivell de la mitjana de la ciutat en accés a les xarxes TIC.

Però el primer pas ja s'ha donat i això és important.